Urgent.fm nestelt zich gedurende de hele maand januari in de 'Poëziemaand'. 

 

Elke woensdag om 10u zendt het een door programmamaakster Sara Logghe geselecteerd en ingelezen gedicht uit. 

 

Op woensdag 23 januari: Kroonlaan (brug) van Astrid Haerens

 

als je stil zou zijn

hoor je hoe de wind verplaatst

een jubelend gordijn

riedels van dakpannen

duiven, verbolgen

een door schachten druppelend gebed

om de hoek zingt een kind haar

voetstappen bij elkaar

een sirene werpt zich als klaagvrouw

ademt een tram in, buigt

dooft uit

wij omlijnen onze stemmen

op de plattegrond van de stad:

in deze zee van buigzaam steen

bestaat niets wat niet gehoord

als je stil zou zijn

het zuchten van een straat

troebele lagen lucht

het stapelen van beweging

een toren los van gewicht

hoor je hoe iets fluistert

aan het raam

je naam

als aanzet van

dit poreus gedicht

 

De illustratie bij het gedicht werd gemaakt door Marthe Verhoest,  

huis-illustratrice bij Urgent.fm.