Urgent.fm heeft kennis genomen van persartikels in HLN en het Nieuwsblad waarbinnen er beschuldigingen geuit worden aan het adres van een vrijwilliger van onze organisatie wegens seksueel overschrijdend gedrag, en waarin ook Urgent.fm genoemd wordt als plaats van het vermeende feit. 

 

Onze organisatie beschikt op dit moment niet over meer informatie dan wat er in de kranten stond. Meer nog, heel wat van de informatie hebben we vanmorgen voor het eerst vernomen via de media.

 

We zijn van mening dat, zolang niemand veroordeeld is en er geen gerechtelijke uitspraak is, het niet aan Urgent.fm is om te oordelen of te veroordelen. 

 

Urgent.fm veroordeelt wel ten stelligste elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.

 

Gezien de nieuwe informatie die ons vandaag bereikte, acht urgent.fm het juist om de vermeende dader tijdelijk te schorsen en hem de toegang tot urgent.fm te ontzeggen tot de rechter een oordeel velt.

 

We danken jullie voor begrip,

De raad van bestuur en de coördinator van Urgent.fm