Innoversity Challenge daagt alle UGent’ers uit

Een platform om groepswerken beter te kunnen organiseren, een app die studenten in contact brengt met alumni uit interessante bedrijfssectoren, een ‘digital classroom’ waar studenten interactief kunnen deelnemen. Het zijn slechts enkele ideeën die het onderwijs een ware boost kunnen geven. Met de Innoversity Challenge roept de UGent alle studenten en personeelsleden op om innovatieve ideeën te delen rond digitalisering in het onderwijs

De Innoversity Challenge verloopt in verschillende ronden. Tot 17 november 2015 kunnen ideeën ingediend worden. Elk idee wordt door onderwijsexperts getoetst op onder meer originaliteit en haalbaarheid. Wie de volgende ronde haalt, kan rekenen op een professionele coaching in het uitwerken en pitchen van het idee. Uiteindelijk zullen de drie beste ideeën vanaf volgend academiejaar van start gaan als proefproject aan de UGent. 

Voor de indieners van de winnende projecten ligt een mooi prijzenpakket klaar, waaronder een aanbevelingsbrief van de rector en een cadeaubon.

 

Dien je idee inof werk mee aan andere ideeën – op www.innoversity-challenge.be!