Sinds 1 januari kunnen werkzoekenden niet langer een "vrijstelling om sociale en familiale redenen" aanvragen. Met deze vrijstelling hadden ze de mogelijkheid om voor een ernstig ziek familielid te zorgen.

Dan deed je afstand van je werkloosheidsuitkering en kreeg je een lagere uitkering. Maar wel met de belofte dat je na de zorgperiode onmiddellijk terug beschikbaar was voor de arbeidsmarkt.

 

Werkenden kunnen wel nog steeds gebruikmaken van tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking om voor een ziek familielid te zorgen.

 

 

Een interview met Magde De Meyer, voorzitster van de Vrouwenraad: