Urgent.fm nestelt zich gedurende de hele maand januari in de 'Poëziemaand'. 

 

Elke woensdag om 10u zendt het een door programmamaakster Sara Logghe geselecteerd en ingelezen gedicht uit. 

 

 

Op 9 januari was dat: Wooningloze van J. Slauerhoff.

 

 

Wooningloze

 

 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,


Nooit vond ik ergens anders onderdak;

 

Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,


Een tent werd door den stormwind meegenomen.

 

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,


Zoolang ik weet dat ik in wildernis,


In steppen, stad en woud dat onderkomen


Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

 

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen


Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt


En tevergeefs om zachte woorden smeekt,


Waarmee ‘k weleer kon bouwen en de aarde


Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de


Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.

 

 

 

De prachtige illustratie is van de hand van huis-illustratrice Marthe Verhoest.